16 січня 2012

Понеділок

Шалений вечір понеділка
Жене мене з роботи в шию.
Не те щоб хочеться спочинку,
Але про спокій трохи мрію.

16 січня 2012р., Київське метро.
posted from Bloggeroid

Сергій Горіченко03 січня 2012

Визначення архітектури системи Windows з командного файлу

Винайшов спосіб, як можна визначити тип операційної системи Windows в пакетних/командних (batch) файлах складною командою в одному рядку і результат використовувати вже одразу в наступному, другому.

В наведеному прикладі результат просто виводиться в текстову консоль.

for /f "tokens=1,2,3*" %%i in ('reg query "HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment" /v PROCESSOR_ARCHITECTURE ^| find "PROCESSOR_ARCHITECTURE"') do (if %%k==X86 set winbit=32 else if %%k==AMD64 set winbit=64)
echo Windows bits = %winbit%

Кому цікаво як це працює, далі я "розібрав" нашу "страшну" команду по кісточках.